W zakadce "Aktualnoci" zamieszczono aktualne wersje wzorw wnioskw o przyznanie pomocy oraz innych dokumentw dotyczcych perspektywy PROW na lata 2014-2020!